מפעל הפיס

שדרת המזל

"שדרת המזל של הפיס" – מתחם הפיס שהפקנו באירועי לילה לבן באר שבע.