JOHNSONS

תערוכת Baby Land

פעילות חוויתית שהפקנו בתערוכת Baby Land  בגני התערוכה, תל אביב.

במהלך הפעילות הזמנו את ההורים להכיר את שיטת שלושת השלבים לשינה טובה יותר, באמצעות אפליקציה ייעודית ולהקדיש לילדיהם ספרון אישי שיוכלו להקריא להם לפני השינה.